CPU - BỘ VI XỬ LÝ

Intel Pentium G4400

Intel Pentium G4600 (3.6Ghz/ 3Mb cache) Kabylake

Tình Trạng: Còn Hàng

1,789,000 ₫

Intel Core i5-7500

Intel Core i5-7400 (6M Cache, 3.0GHz)

Tình Trạng: Còn Hàng

4,219,000 ₫

Intel Core i5-7500

Intel Core i5-7500 (6M Cache, 3.4GHz)

Tình Trạng: Còn Hàng

4,789,000 ₫

CPU Intel Core i3-8350K 4Ghz / 8MB

Intel Core i3-8100 (3.6Ghz, 6Mb cache, Socket 1151 v2)

Tình Trạng: Còn Hàng

2,899,000 ₫

Intel® Core™ i3-6100 Processor (3M Cache, 3.70 GHz)

Intel® Core™ i3-6100 Processor (3M Cache, 3.70 GHz)

Tình Trạng: Còn Hàng

2,629,000 ₫

Intel® Core™ i3-6100 Processor (3M Cache, 3.70 GHz)

Intel® Core™ i3-7100 Processor (3M Cache, 3.90 GHz)

Tình Trạng: Còn Hàng

2,609,000 ₫

AMD RYZEN 5 1400 4-Core 3.2 GHz

AMD RYZEN 5 1500X 4-Core 3.5 GHz (3.7 GHz Turbo)

Tình Trạng: Còn Hàng

4,499,000 ₫

Intel Core i5-8400 (Up to 4.0Ghz/ 9Mb cache/ Socket 1151 v2)

Intel Core i5-8400 (Up to 4.0Ghz/ 9Mb cache/ Socket 1151 v2)

Tình Trạng: Còn Hàng

4,639,000 ₫

CPU Intel Core i7-8700

Intel Core i7-7700 ((8M Cache, 3.6GHz)

Tình Trạng: Còn Hàng

7,500,000 ₫

AMD RYZEN 5 1400 4-Core 3.2 GHz

AMD RYZEN 5 1600 6-Core 3.2 GHz (3.6 GHz Turbo)

Tình Trạng: Còn Hàng

5,249,000 ₫

AMD RYZEN 3 1200

AMD RYZEN 3 1300X 4-Core 3.5 GHz (3.7 GHz Turbo)

Tình Trạng: Còn Hàng

3,249,000 ₫

CPU Intel Core i3-8350K 4Ghz / 8MB

CPU Intel Core i3-8350K 4Ghz / 8MB

Tình Trạng: Còn Hàng

4,479,000 ₫

CPU Intel Core i7-8700

CPU Intel Core i7-8700

Tình Trạng: Còn Hàng

7,739,000 ₫

AMD RYZEN 3 1200

AMD RYZEN 3 1200 4-Core 3.1 GHz

Tình Trạng: Còn Hàng

2,588,000 ₫

Intel Pentium G4400

Intel® Pentium® Processor G4400

Tình Trạng: Còn Hàng

1,159,000 ₫

AMD RYZEN 5 1400 4-Core 3.2 GHz

AMD RYZEN 5 1400 4-Core 3.2 GHz

Tình Trạng: Còn Hàng

4,450,000 ₫