Máy Tính Game Net

14045649_873738879436435_2909326705572539486_n

Dàn 25 máy: MSI H61,G2010,Ram 4G.Vga GT 630

Tình Trạng: Còn Hàng

Gọi : 0986.497.555

12011238_1474989349497303_5893528168389986797_n

Dàn 20 máy: Giga H61,G860,Ram 4G.Vga GT 420

Tình Trạng: Còn Hàng

Gọi : 0986.497.555

12994488_1577486172580953_7705003707955160436_n

Dàn 19 máy: Asus H61,G2020,Ram 4G.Vga GT 630

Tình Trạng: Còn Hàng

Gọi : 0986.497.555

5757

Dàn 22 máy: Giga B75,I5 2400,Ram 4G.Vga GTX 650

Tình Trạng: Còn Hàng

Gọi : 0986.497.555

gioi-thieu

Dàn 26 máy: Giga H81,G3240,Ram 4G.Vga GT 740

Tình Trạng: Còn Hàng

Gọi : 0986.497.555

14040074_1085860004828345_740499281349712871_n

Dàn 30 máy: MSI H81,G3220,Ram 4G.Vga GTX 650

Tình Trạng: Còn Hàng

Gọi : 0986.497.555

1242505_img_0900

Dàn 25 máy: Giga B75,I3 3220,Ram 4G.Vga GTX 650

Tình Trạng: Còn Hàng

Gọi : 0986.497.555