MÁY TÍNH ĐỒ HỌA

-26% WORKSTATION CORE i5 9400F / 8G / GTX 1050Ti-4G
 • Hãng: Công ty
-16% WORKSTATION CORE i5 9400F / 8G / GTX 1060-6G
 • Hãng: Công ty

WORKSTATION CORE i5 9400F / 8G / GTX 1060-6G

14.200.000₫
16.850.000₫
-24% WORKSTATION CORE i5 9400F / 8G / GTX 1060-3G
 • Hãng: Công ty

WORKSTATION CORE i5 9400F / 8G / GTX 1060-3G

12.800.000₫
16.850.000₫
-20% WORKSTATION CORE i5 9400F / 8G / RX 580-8G
 • Hãng: Công ty

WORKSTATION CORE i5 9400F / 8G / RX 580-8G

11.900.000₫
14.850.000₫
-14% WORKSTATION CORE i5 9400F / 8G / GTX1070-8G
 • Hãng: Công ty

WORKSTATION CORE i5 9400F / 8G / GTX1070-8G

14.500.000₫
16.850.000₫
-19% WORKSTATION CORE i7 8700 / 8G / GTX 1070-8G
 • Hãng: Công ty

WORKSTATION CORE i7 8700 / 8G / GTX 1070-8G

18.600.000₫
22.850.000₫
-24% WORKSTATION CORE i5 9400F / 8G / GTX1050 2G
 • Hãng: Công ty

WORKSTATION CORE i5 9400F / 8G / GTX1050 2G

10.550.000₫
13.850.000₫
-19% WORKSTATION AMD RYZEN 5 2600 / 16G / GTX1050Ti-4G
 • Hãng: Công ty
-19% WORKSTATION CORE i7 8700 / 16G / GTX1060-6G
 • Hãng: Công ty

WORKSTATION CORE i7 8700 / 16G / GTX1060-6G

18.550.000₫
22.850.000₫
-21% WORKSTATION AMD RYZEN 7 2700 / 16G / GTX1050Ti-4G
 • Hãng: Công ty
-13% WORKSTATION AMD RYZEN 7 2700 / 16G / GTX1060-6G
 • Hãng: Công ty
-18% WORKSTATION AMD RYZEN 7 2700X / 16G / GTX1060-6G
 • Hãng: Công ty
-4% WORKSTATION CORE i7 8700K / 32G / GTX1060-6G
 • Hãng: Công ty

WORKSTATION CORE i7 8700K / 32G / GTX1060-6G

25.800.000₫
26.950.000₫
-5% WORKSTATION CORE i7 8700K / 32G / GTX1080-8G
 • Hãng: Công ty

WORKSTATION CORE i7 8700K / 32G / GTX1080-8G

31.800.000₫
33.650.000₫
-8% WORKSTATION AMD RYZEN 7 2700X / 32G / GTX1060-6G
 • Hãng: Công ty
-6% WORKSTATION INTEL XEON E5-2678 V3/ Ram 32G
 • Hãng: Công ty

WORKSTATION INTEL XEON E5-2678 V3/ Ram 32G

17.750.000₫
18.950.000₫
Hotline: 0984405088